HeerenXVII een inspirerend netwerk van professionals
HeerenXVII is genoemd naar de zeventien bestuurders van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), opgericht op 20 maart 1602. Zij stonden bijna twee eeuwen lang aan het hoofd van een indrukwekkende wereldwijde onderneming die Nederland haar Gouden Eeuw heeft bezorgd. De VOC verwierf weliswaar rijkdom en voorspoed, maar ging uiteindelijk toch ten onder: door overmoed en onachtzaamheid kwam de onderneming na bijna 200 jaar ten einde. Een voorbeeld dat ondernemende professionals inspireert om ambitieuze doelstellingen te willen realiseren maar óók om daarbij de risico’s te onderkennen en te beheersen.

Samen je professionaliteit versterken
HeerenXVII is ontstaan met de bedoeling het professionalisme van haar leden te versterken, te stimuleren én te faciliteren. De leden vormen een netwerk van adviseurs en managers op allerlei gebieden zoals strategie, marketing, financiën, personeel, informatietechnologie, en operationele en ondersteunende processen. Zij werken voor opdrachtgevers vanuit hun eigen juridische zelfstandigheid voor eigen rekening en risico of zijn bij een werkgever in loondienst. Hun samenwerking versterkt de kwaliteit en het succes van hun werk.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd als netwerklid neem dan contact met ons op:
Contactpersoon: Harmen C.J. Ettema, Nieuwstraat 18, 1621 EA Hoorn NH
Tel: 0653-563550 / 0229-269755, Fax: 0229-266749
Email: harmen.ettema@heerenxvii.nl